Stellenbosch Universiteit

Daar kan onderskeid gemaak word tussen die geweldadige gebeurtenisse in Suid Afrika waarmee ons ge-konfronteer word naamlik: ekonomiese geweld, politieke geweld en dan epistemiese geweld.

Elkeen van die bogenoemde eis geregtigheid. Die eerste 2 bo-genoemde is waaraan S-A meerderheid van hulle tyd op spandeer en beide hierdie veroorsaak meeste van ons politieke diskoers en opposisionele diskoers. As mens na die geskiedenis van Suid-Afrika se staatsvorming kyk, bestaaan die geskiedenis hoofsaaklik uit setlaar kolonialisme uit.

En in die hart van setlaar kolonialisme is die verwydering, uitkap, vervreemding en onteiening van die bevolking wat daar was deur ‘n eksterne groepering. Die magiese truuk wat setlaar kolonialisme voer is om die reg om te behoort van die plaaslike bevolking denaturaliser en hulle buitelanders te maak.

Deur om US vry te maak van hierdie beweging word daar vryheid geskep vir die individue wat vas gekeer is. Daar word ‘n kans gegee vir herbou en vooruit gaan. Alhoewel geskiedenis skadig kan wees is dit ‘n meganisme wat gebruik word vir die vorming van ‘n instutisie of universiteit. Om enige ieta te probeer verander van die verlede is om die identiteit van die universiteit weg te vat. Daarom sal ek sê dat van hierdie verandering af moet daar gelykheid wees op alle vlakke, tussen almal. Studente is nie in staat om ‘n universiteit te beheer nie, maar daar kan ‘n vennootskap gevorm word op respek en kennis dat indien studente ‘n kwaal wil bespreek dat hulle die vrywilligheid het om dit met die leierskap van die universiteit kan bespreek en uit sorteer op ‘n beskaafde manier. Die universiteit is ‘n instutisie wat wêreld wys bekend staan vir die standaard wat gelewer word. Die beste opsie sal ‘n vennootskap wees gebasseer op die bogenoemde eienskappe.

Stellenbosch Universiteit is een van die top universiteite, deur om iets te verander wat ‘n werkende masjien is. Daar is beide positiewe en negatiewe wat volg op enige besluit wat gemaak word. Die universiteit is net in ‘n posisie om te besluit watter besluit toon die mees gunstigste uitkomste volgens die universiteit se waardes en eienskappe.

Leave a comment

Log in / Register to post your comment.